[Dear Guest/Member you can't see link before replyclick here to register]
انواع روش های تصفیه فاضلاب به خصوص در قرن اخیر به منظور کاهش آلودگی محیط زیست و استفاده از پساب تصفیه شده به منظور آبیاری یا بازگشت به چرخه ی مصرف ابداع گشته اند .
هر یک از طرح های پیشنهادی متناسب با شرایط آب و هوایی ، مصرف انرژی و راندمان تصفیه دارای ویژگی هایی بوده اند .
شرکت مهندسی فراز تصفیه هر یک ازروش ها را در پروژه های متناسب با نیاز ، به بهره برداری رسانده است .
1 ) سیستم تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی
الف - سپتیک تانک (Septic Tank )
ساده ترین و شناخته شده ترین نوع تصفیه فاضلاب به روش بی هوازی سپتیک تانک است . سپتیک تانک یک محفظه ی سر بسته ای است که فاضلاب از یک طرف آن وارد و بعد از مدتی توقف در محفظه ی اول و تصفیه ی طبیعی بیولوژیکی ، پساب تولیدی از سمت دیگری خارج می گردد . این پساب حاوی میکروب زیادی است و در صد تصفیه بالا نخواهد بود لذا باید در جایی تخلیه شود که به حد کافی از چاه آب و نهر و خلاصه هر آب قابل شربی دور باشد تا آن جا را آلوده نکند .
بعد از ورود فاضلاب به محفظه ی سپتیک تانک ، مواد سبک و فضولات معلق در پساب با گازهای متصاعد شده بالا می آیند و روی سطح پساب ، کف ایجاد می گردد . مواد جامد ته نشین می شوند و به تدریج به صورت لجن در می آیند که وقتی ارتفاع این لجن در ته محفظه به نصف عمق مخزن برسد می باید مخزن تخلیه بشود . فواصل تخلیه ی لجن سپتیک تانک شش ماه یا بیشتر مناسب خواهد بود .
تخلیه ی لجن با تانکر مخصوص که دارای پمپ هستند انجام می شود و محل تخلیه حتماً جایی است که از سازمان محیط زیست آن منطقه مجوز داشته باشد .
اگر در تصفیه خانه ی شهری آن منطقه امکانات آبگیری و استفاده ی مجدد از لجن جود داشته باشد ، بهتر است لجن به آن مناطق ارسال گردد و شاید کودهای شیمیایی یا کشاورزی از آن تهیه گردد .
در محل نصب سپتیک تانک ها معمولا ً درختکاری نمی توان کرد چون رشد ریشه ها مشکلاتی برای نگهداری مخزن ایجاد می نماید .
اطراف سپتیک تانک را هم معمولاً حصار می کشند تا حیوانات و آدم ها به آن دسترسی نداشته باشند .
ب – تصفیه فاضلاب به روش UABR ( Upflow Anaerobic Baffled Reactor )
در این روش فاضلاب از یک حوضچه ی سرپوشیده با بافل های بالا و پایین رونده عبور می نماید و این حوضچه ی به عنوان میکسر استاتیکی منظور می شود که ضمن تعادل جریان در یک فرآیند بی هوازی ، فاضلاب از چند محفظه عبور می کند که در محفظه ی اول مرحله ی اسید زدایی و در مراحل بعدی ، مرحله ی متان سازی توسط باکتری ها ایجاد می شود .
این روش به عنوان یکی از روش ها در تصفیه ی اولیه فاضلاب های بیمارستانی مورد استفاده قرار می گیرد .
ج – تصفیه فاضلاب به روش USB . ( Upflow Anaerobic Sludge Blanket )
در این روش فاضلاب به صورت شبکه ای از کف حوضچه ، جریانی روبه بالا خواهد داشت و در بخش فوقانی از بافل ها یا مدیا های پلیمری ثابتی عبور می کند .
این روش بیشتر در تصفیه فاضلاب های صنعتی به عنوان واحد های اولیه قبل از واحد های هوازی استفاده می گردد .
گازهای حاصله از مسیرهای مشخص جمع آوری و برای سوزانده شدن و تولید انرژی در بخش های دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .