آب قلیایی
بدن سلول های چربی تولید می کند تا اسید های موجود در بدن را به دام انداخته و خنثی کند .
- گوشت ، غلات و نوشیدنی هایی نظیر قهوه ، چای ، نوشیدنی های گازدار و الکلی به شدت اسیدی هستند .
-...