سلام دوست غزیز مخمد هستم خوشحالم بابت صصمطلبی که گذاشتید.